Anbefalinger

Herunder ser du anbefalinger fra tidligere afholdte foredrag og workshops.

“Vi har haft Christian på besøg på vores ERFA møde for HR folk. Sikke en spændende tour de motivation. Masser af cases og relevante forskningsresultater. Både underholdende og interessant.

Pia Torreck
Direktør, UPTION


“On May 16th 2017, Christian conducted a workshop at KIBO Sikring A/S for a group of sales reps that I’m managing. The topic was psychology – specifically how insights from psychological studies can be used in sales. Christian was engaging and well-prepared, and he clearly knows what he’s talking about. The programme included discussions, which enabled the team to connect the psychological theories to their daily work. I am very satisfied with the workshop and the collaboration. If your team needs to understand the quirks of human psychology, I definitely recommend a workshop with Christian.”

Rune Jeff Frederiksen
Director of service and aftersales, KIBO Sikring A/S


Vi har haft den fornøjelse at bruge Christian som oplægsholder på et virksomhedsseminar hvor han fremholdt et engageret tema vedr. de syv gode vaner m.m. Alle vores medarbejdere har givet en god feedback og vi har fra ledelsens side været super tilfredse med at få behandlet nogle meget relevante emner på en spændende måde.

Jacob Rosdam
Ejer, DamGaard Automatik A/S


“Jeg har haft den store fornøjelse at se nogle af Christians foredrag. De har hver gang været utrolig spændende med et højt fagligt niveau kombineret med simple råd der let kan implementeres. Samtidig var der mange grin og højt humor da Christian altid har humor med i sine foredrag. Forvent at lære noget og blive underholdt hvis du kommer til Christians foredrag.”

Asger Lindholdt – talerne.dk


“Vi har i dag d. 22.9.2015 hørt et foredrag med Christian Staal fra SDU. Foredraget var sat til 2 timer og dertil kommer en pause undervejs på en halv time.

Foredraget var fra start meget fængende. Christian var velforberedt med interessevækkende powerpoint, men allervigtigst er hans evne til at formidle, så lytteren holdes fanget. Store dele af foredraget var således bygget op omkring historiefortællinger, hvor til tider svære teoretiske pointer gav umiddelbar mening, uanset om tilhørerne kendte godt til emnet i forvejen, eller om de ikke var vidende om feltet.

Christian fremstår som meget sikker, samtidig med at han er åben overfor tilhørerenes reaktioner, kan inddrage dem – også fagligt, han er umiddelbar, afslappet og positiv. Dette gælder også hans kropssprog som virker velovervejet og bevidst, uden at være indstuderet. Med andre ord er Christian rigtig behagelig at høre på, og selv i et stort auditorium med 80 gymnasieelever (som var tilfældet i dag), var der opmærksom lytten, med undtagelse selvfølgelig af de situationer, hvor Christian havde indlagt små diskussionsopgaver og tankeeksperimenter. En yderligere fængende detalje, var ideen med at inddrage tilhørerne i et eksperiment omkring ”confirmation bias”, hvor alle skulle tage stilling til et spørgsmål, og respondere online. Christian brugte herefter pausen til at gøre resultaterne op, og inddrage dem i sit oplæg.

Ved en efterfølgende evaluering med 1/3 af eleverne, var alle meget enige om, at de havde fået meget ud af foredraget. Flere udtalte, at det var det bedste foredrag de overhovedet havde hørt! Bedre anbefaling kan man vist ikke få.”

Berit Lienhøft Larsen
Lektor
ZBC, Næstved


“Christian Staal gør med sin entusiasme og et stort antal eksempler på videnskabelige eksperimenter emnet motivation meget levende i sit foredrag om emnet. Særligt de mange overraskende forskningsresultater skærper interessen undervejs. Fagligheden er høj, da der tages afsæt i forskellige motivationsteorier. I foredraget relateres der til konkret praksis i virksomheder. Emnet behandles altså fra to perspektiver, fra individets perspektiv og fra organisationens perspektiv. Jeg kan på det varmeste anbefale foredraget.”

Tina Ovesen
Lektor
Campus Vejle


“Vi havde besøg af Christian Staal fra SDU, som en del af valgfagsundervisningen i Organisation C. Christian supplerede kernestof omkring ledelse og motivation rigtig godt og havde mange gode og relevante eksempler med i sit foredrag. Christian er en god formidler og har rigtig god energi, så alt i alt var det en rigtig god oplevelse, at have Christian på besøg.”

Jesper Bienkowski
Læringskonsulent ved Undervisningsministeriet, Lektor
Zealand Business College


“Christian har afholdt en lang række foredrag med op til 250 tilhører. Christian har blandt andet afholdt følgende foredrag:

  • ”Book en studerende” med følgende oplæg: Motivation og Spred budskabet, viral markedsføring på handelsskoler og gymnasier
  • Foredrag for gymnasielærere i forbindelse med Gymnasiedag
  • Oplæg i ATU regi – Akademiet for Talentfulde Unge
    • Workshop for 45 personer
    • Foredrag for 165 personer

Jeg oplever Christian som en yderst professionel person, med god fornemmelse for sit publikums behov og ønsker. Christian er altid velforberedt, og hans oplæg har altid været tilpasset tid og sted. Han er en utrolig god formidler, der formår at inddrage sit publikum på en interessant måde og tilføre dem ny viden, så de får noget med hjem i ”videns baggagen”.

Christians foredrag har gennem de seneste to år været de mest efterspurgte og flere har re-booket Christian pga. hans engagement, troværdighed og stærke formidlingsevner.

Jeg kan derfor kun give Christian de bedste anbefalinger.”

Rina Høgild
Marketing- og Kommunikationsrådgiver
Syddansk Universitet