Christian Staal's Blog

Psykologi, Videnskab & Kommunikation

Tag: moral og etik

De fem bedste bøger jeg har læst i 2020

En af mine nytårstraditioner er, at jeg hvert år skriver en artikel om de bedste bøger, jeg har læst i løbet af året. Her er en kort artikel om de fem bedste bøger jeg læste i 2020. Flere af dem omhandler politisk polarisering, som er den stigende uenighed og mistillid mellem den politiske venstre- og højrefløj i en række vestlige demokratier.

FRENEMIES (2018) AF JAIME SETTLE

Bogen handler om, hvilken rolle de sociale medier spiller i den politiske polarisering, der har fundet sted siden årtusindskiftet. Polariseringen er sket i takt med at de sociale medier har vundet frem, og mange har argumenteret for, at udbredelsen af de sociale medier har ført til øget polarisering. Men årsag-virkning sammenhæng er svært at etablere, da korrelation ikke nødvendigvis er lig med kausalitet. Jamie Settle bruger et mix af eksperimenter og spørgeskemaundersøgelser til at etablere et evidensbaseret argument for, at der er en kausal sammenhæng. Konklusionen er, at de sociale medier sandsynligvis øger politisk polarisering i USA (og nok også i andre lande).

Supplerende læsning: Niche News af Natalie Stroud.

UNCIVIL AGREEMENT (2018) AF LILIANA MASON

“Fortæl mig hvad du mener om global opvarmning, og jeg skal fortælle dig hvad du mener om våbenlovgivning!” USA er ikke blot ramt af politisk polarising, men også af en form for “politisk sortering”, hvor både republikanere og demokrater i stigende grad er enige med deres partifæller om alting og uenige med deres politiske modstandere i alting. Fænomenet strækker sig sågar udover den politiske arena: demokrater og republikanere bor i stigende grad i forskellige nabolag, deltager i forskellige fritidsaktiviteter, og ser forskellige underholdningsprogrammer i TV. Og de dæmoniserer hinanden mere end førhen. Liliana Mason dokumenterer disse tendenser, og bruger socialpsykologiske teorier til at belyse, hvad der er sket og hvorfor.

Supplerende læsning: The Story of US (gratis artikelserie fra Wait but Why).

MORAL TRIBES (2013) AF JOSHUA GREENE

Vi mennesker står grundlæggende overfor to slags moralske problemstillinger: “Mig mod os” (Hvordan vi behandler medlemmer af vores social gruppe) og “Os mod dem” (Hvordan vi behandler andre grupper). Det er prisværdigt at behandle andre godt, men evolutionært set, har det en pris. Hvis man er for flink ved andre, er det måske på bekostning af én selv. Derfor har mennesket udviklet sig til at varetage sine egne interesser. For meget selviskhed har dog også en pris (udover at være amoralsk): hvis medlemmerne af en gruppe kun tænker på sig selv, ødelægger det gruppens evne til at samarbejde. Bogen her viser at menneskets sans for etik og moral udviklede sig for at forbedre vores forfædres evne til at arbejde sammen (ved at løse fangernes dilemma).

Moralsk intuition løser altså “mig mod os”-problemet, men ifølge Joshua Greene har den det med at forværre “os mod dem”-problemet. Fænomener såsom racisme, tribalisme, fordomsfuldhed, diskrimination, og politisk polarisering bliver alle forværret af menneskers intuitive følelse af, at deres egen sociale gruppe er moralsk overlegen sammenlignet med andre grupper.

Hvad kan vi gøre for at forbedre samarbejdet på tværs af sociale grupper? Her er to forslag fra bogen:

 • Brug utilitarisme som dit moralske kompas (dette er bogens hovedpointe). Tænk “mest muligt lykke for flest muligt mennesker”. Greene argumenterer for, at fordi forskellige samfund, religioner og sociale grupper har forskellige idéer om moral og etik, er det svært at finde en “moralsk valuta”, som alle kan blive enige om. Det er der imidlertid brug for i en globaliseret verden. Selvom utilitarisme ikke er perfekt, er det Greene’s bedste bud på en fælles moralsk valuta.
 • Følg din intuition i situationer, der handler om hvordan du skal agere overfor medlemmer af din sociale gruppe; brug utilitarisme i situationer, der handler om hvordan du skal agere overfor andre sociale grupper.

Supplerende læsning: Vil du ofre en person for at redde fem andre? (artikel); The Better Angels of Our Nature; The Righteous Mind; The Story of US

GUNS, GERMS, AND STEEL (1997) AF JARED DIAMOND

Guns, Germs, and Steel starter med et simpelt spørgsmål: Hvorfor blev europæerne så magtfulde, da de sejlede ud i verden for cirka et halvt årtusind siden? Hvorfor var europæerne eksempelvis i stand til at erobre Nord- og Sydamerika – og ikke omvendt? Svarene gemmer sig i bogens titel*: europæerne var, i modsætning til amerikanerne, udstyret med skydevåben (Guns) og en stålproduktion, der effektiviserede fremstilling af våben og værktøjer (Steel). Europæerne medbragte desuden smittesomme sygdomme (Germs), som de selv var resistente overfor, men som slog store dele af lokalbefolkningerne i Nord- og Sydamerika ihjel.

*Europæerne havde også andre fordele, der ikke nævnes i bogens titel, såsom heste, læsefærdigheder, og politiske systemer. I indlægget her fokuserer jeg desuden på Europa og Amerika, men bogen har også meget at sige om den historiske udvikling i Afrika, Asien, og Australien. 

Den første del af forklaringen er altså, at europæerne var udstyret med skydevåben, stål, og resistens overfor smitsomme sygdomme. Men hvorfor var de så det? Hvorfor havde lokalbefolkningerne i Nord- og Sydamerika ikke disse ting? Ifølge Jared Diamond skyldes det ikke biologiske forskelle på europæerne og de amerikanske befolkningsgrupper. Det skyldes derimod geografiske forhold. Europa havde suverænt flest plante- og dyrearter, som egnede sig til landbrug. Landbrug er væsentligt fordi det er mere effektivt end at jage og samle. Europa havde desuden en geografi og et klima, der faciliterede samhandel og deling af innovationer. Det betød at europæerne byggede større byer*, hvilket forklarer hvorfor de var hurtigere end de amerikanske lokalbefolkninger til at udvikle skydevåben, stål, og smitsomme sygdomme.

*Skydevåben og stål-produktion kan ikke udvikles af jæger-samlere eller mindre landbrugssamfund. Den slags innovation kræver en grad af specialisering, der kun er mulig i byer af en vis størrelse. På lignende vis, udvikler smitsomme sygdomme sig kun, hvis tilstrækkeligt mange mennesker bor sammen på tilstrækkelig lille plads. 

Europæernes magt udspringer altså ifølge Jared Diamond ikke fra intelligens, kreativitet eller lignende. Europæernes fordel skyldes derimod geografiske fordele, der gav dem et forspring ift. til at udvikle landbrug og senere hen byer, politiske systemer, og moderne teknologi.

Supplerende læsning: Big History Project (gratis online kursus), Origin Story, Sapiens, Prisoners of Geography.

DESIGNING EXPERIMENTS FOR THE SOCIAL SCIENCES (2019) AF RENITA COLEMAN

Jeg elsker videnskabelige eksperimenter. Jeg vil gå så langt som at kalde det min yndlingsmetode (jeg er dog begyndt at få øjnene op for Big Data metoder). Designing Experiments for the Social Sciences gennemgår, hvordan forskere designer og udfører samfundsvidenskabelige eksperimenter. Bogen starter med en historisk gennemgang af, hvordan eksperimenter har udviklet sig som metode gennem årene. Dernæst går bogen i dybden med de mange beslutninger man tager, når man udfører samfundsvidenskabelige eksperimenter: Hvor mange forsøgspersoner skal deltage? Hvor skal de komme fra? Skal de inddeles i forskellige grupper? Hvis ja, hvordan? Hvordan skal selve eksperimentet udføres? Jeg vil især anbefale bogen til samfundsvidenskabelige forskere og universitetsstuderende, der ønsker at lære mere om eksperimenter som metode. Men bogen er værd at læse for enhver, der ønsker ekspertise i udførelsen af samfundsvidenskabelige eksperimenter. Selv hvis du ikke har tænkt dig at udføre eksperimenter, kan bogen skærpe din evne til at evaluere andres forskning.

FLERE BØGER, DER ER VÆRD AT NÆVNE

 • NEUROCOMIC (2013) AF HANA ROŠ & MATTEO FARINELLA. En grafisk novelle om den menneskelige hjerne. En af forfatterne er hjerneforsker, og der er gjort meget ud af nøjagtighed. Bogen er underholdende, veludført, og informativ.
 • MENTAL MODELS (2019) AF FARNAM STREET. Hvis man har en hammer, ligner alle problemer søm. Derfor er det vigtigt at have et arsenal af mentale modeller. Bogen her præsenterer ni mentale modeller, der skærpe din tænkning. Du kan læse meget af indholdet gratis på Farnam Street’s hjemmeside. (Læs om vigtigheden af mentale modeller i denne klassiske tale af Charlie Munger).
 • YOU LOOK LIKE A THING AND I LOVE YOU (2019) AF JANELLE SHANE. En letlæselig introduktion til kunstig intelligens og machine learning. Man lærer om hvordan kunstig intelligens udvikles og hvilke styrker og begrænsninger det har. (Fun fact: bogens titel er skrevet af en kunstig intelligens, der forsøgte på at skrive en scorereplik).
 • NEGATIVITY IN DEMOCRATIC POLITICS (2014) AF STUART SOROKA. Jeg taler somme tider om, at det går bedre i verden, end de fleste tror – og at medierne har det med at fremstille virkeligheden som mere negativ end den er. Bogen her dokumenterer mediernes negative bias, og viser hvorfor det opstår.
 • WHY WE SLEEP (2017) AF MATTHEW WALKER. En bog om hvorfor søvn er vigtigt og hvad det gør for kroppen og hjernen. Jeg læste den ved hjælp af detektiv-metoden; find de vigtigste råd om søvn her.
 • TALKING TO STRANGERS (2019) AF MALCOLM GLADWELL. Gladwell har skrevet mange gode bøger, men dette er i mine øjne hans bedste. Han undersøger hvorfor vi mennesker har så svært ved at forstå hinanden, og hvilke konsekvenser det har. (Supplerende læsning: Mindwise).

I år genlæste jeg desuden fire af mine yndlingsbøger. De er stadig fantastiske og derfor værd at nævne her:

 • Hackers and Painters (tankevækkende essays om alt fra filosofi til computerprogrammering)
 • The Elements of Style (læs den for at blive bedre til at skrive)
 • The War of Art (læs den hvis du har svært ved at komme “i gang” med et vigtigt projekt; supplerende læsning: “Nå dine mål”)
 • Prisoners of Geografi af Tim Marshall (hvordan international politik formes af geografi)

Det var alt for nu. Lad os håbe at 2021 bliver bedre end 2020. 🤞❤️🎊

PS. Vil du have mine bedste artikler og anbefalinger? Så tilmeld dig mit gratis nyhedsbrev her (det udkommer typisk et par gange om året).

PPS. Vil du se flere artikler om bøger og læsning?klik her.

Billederne til indlægget her er taget af Elizabeth Overgaard.

Etisk dilemma: Vil du ofre en person for at redde fem andre?

img_1332
En sporvogn kommer kørende. Den kan ikke standse, fordi bremserne er gået i stykker. Fem personer er bundet fast til sporet lidt længere fremme. Du står ved siden af et håndtag. Hvis du trækker i det, vil sporvognen bliver ført ned ad et andet spor. Her sidder der én person bundet fast. Ville du ofre den ene person for at redde de fem andre? “Sporvognsproblemet” er i årevis blevet brugt af filosoffer til at belyse etiske problematikker.

trolley_problem
Ved at besvare spørgsmålet, vælger du mellem to filosofiske tankegange: utilitarisme og deontologisk etik. Hvis du ofrer den ene, for at redde de fem andre, tænker du utilitaristisk. Her forsøger man at tilgodese flest muligt mennesker. Fem dødsfald er værre end et, og derfor vil en utilitarist trække i håndtaget.

Deontologisk etik griber sagen anderledes an. Her defineres moral ud fra nogle principper, som mennesker altid bør overholde. Her gælder princippet: Det er forkert at slå en uskyldig person ihjel, selv hvis det gavner flertallet.

Problemstillingen ligger tæt op ad spørgsmålet om hvorvidt målet helliger midlet. Ifølge utilitarisme helliger målet midlet; mens deontologisk etik siger, at det ikke gør.

Sporvognsproblemet er blevet kritiseret for at repræsentere virkeligheden på en unuanceret måde. Det har filosoffer som bl.a. Judith Thomson delvist kompenseret for ved at udtænke flere scenarier, der bringer nogle nuancer i spil.

Et sværere etisk dilemma?

Her er en anden version. En sporvogn med ødelagte bremser er på vej til at køre fem personer ned. Sporvognen kører snart under en bro, hvor du står ved siden af en meget stor mand. Han står så tæt på kanten, at du nemt kan skubbe ham ned på skinnerne. Du ved med absolut sikkerhed, at mandens krop er stor nok til at standse sporvognen. Vil du ofre hans liv, for at redde de fem andre?

Der er stor forskel på hvad flertallet ville gøre i de to scenarier. I en undersøgelse på Harvard University svarede 5.000 forsøgspersoner på de to problemer. 89% var villige til at trække i håndtaget, men kun 11% ville skubbe den store mand.

Forskelle på problemerne

Begge scenarier handler om hvorvidt man vil ofre én person for at redde fem andre. Men der er nogle væsentlige forskelle på situationerne. De fleste filosoffer lægger vægt på intention. Hvis man trækker i håndtaget er den uskyldige mands død en bivirkning. Hvis manden på mirakuløs vis nåede væk fra skinnerne ville man være glad for det. Hvis man derimod skubber den store mand ned på skinnerne, har man en klar intention om, at han rammes af toget, for at redde de fem andre.

Hvis man skubber manden, er der desuden fysisk kontakt. Det er der ikke hvis man trækker i et håndtag, og derfor har man mindre medfølelse med ham.

De to scenarier er så forskellige, at den menneskelige hjerne reagerer forskelligt på dem. Det har Joshua Greene fra Harvard University vist med fMRI-skanninger. Man kan se hvilke områder i hjernen, der bliver aktiveret, når forsøgspersoner svarer på de to spørgsmål. Scenariet med håndtaget aktiverer frontallappen, som man bruger til logisk og kritisk tænkning. Scenariet med den store mand aktiverer amygdala, som er forbundet med følelser. I det første scenarie beslutter vi med hjernen, i det andet vælger vi med hjertet.

Sporvognsproblemet i virkeligheden

Man kan fristes til at tro, at sporvognsproblemet er forbeholdt filosoffer. Men der findes lignende dilemmaer i virkeligheden. Det stod klart for den britiske premierminister Winston Churchill i 1944, da nazisterne bombede London. Nazisternes mål var Londons centrum, men de fleste af bomberne faldt et par kilometer syd for byens midte.

Briterne fik en idé om at narre nazisterne til at tro, at bomberne faldt for langt mod nord. Det kunne få nazisterne til at sigte endnu mere for kort, og således ramme et mindre tæt bebygget område. Men det indebar at ofre nogle uskyldige mennesker i den sydlige del af London. Nogle i regeringen mente, at det var uacceptabelt, men Churchill endte med at godkende operationen.

Tag stilling: Etiske dilemmaer bliver til virkelighed

Churchills dilemma var en særlig situation. Men den teknologiske udvikling har gjort dilemmaet mere relevant end nogensinde før. Den offentlige diskurs fokuserer især på selvkørende biler. Problematikken vil brede sig til flere domæner i takt med, at kunstig intelligens ”lærer” at varetage flere opgaver. Men i den nære fremtid er selvkørende biler den vigtigste udfordring.

Mennesker er ikke nødt til at vide på forhånd hvad de vil gøre i enhver tænkelig situation. Men maskiner gør hvad de er blevet programmeret til. Hvis en selvkørende bil skal ”vælge” mellem at ofre sin egen passager eller ti fodgængere, hvad skal den så gøre? De fleste mener, at bilen bør prioritere fodgængerne højest. Alligevel foretrækker de fleste at køre i den bil, der redder dem selv.

Bilerne er på vej, og de har fart på. Medmindre vi beslutter i fællesskab hvordan bilerne skal agere i etiske dilemmaer, kommer bilproducenterne til at bestemme. Jeg synes den mest rimelige udvej er fælles spilleregler. Staten skal ikke styre alt, men i denne situation er lovgivning passende. Alle bilproducenter skal overholde samme etik. Når man køber bil, bør det ikke være op til den enkelte, hvorvidt man helst vil redde sit eget liv eller andres.

Hvordan vi vælger

Bør vi ofre en person for at redde fem andre? Og skal vores biler gøre det? Umiddelbart ser de to spørgsmål ens ud, men det er de ikke nødvendigvis.

Jeg synes det er tvivlsomt hvorvidt vi vil leve i en verden, hvor vi skubber den store mand. Utilitarister mener, at denne holdning udtrykker en manglende evne til at handle rationelt. Men måske er det ikke meningen, at mennesker altid skal være rationelle. Vi er mennesker, ikke robotter, og der går noget menneskelighed tabt, hvis vi altid handler rationelt.

En ny undersøgelse fra Oxford University med over 2.400 forsøgspersoner, giver indsigt i de menneskelige implikationer af vores valg i sporvognsproblemet. Undersøgelsen viser, at de fleste har mest tillid til personer, der nægter at skubbe den store mand ned.

Hvad skal en selvkørende bil gøre?

Hvis vi nægter at ofre den store mand, betyder det så, at en selvkørende bil heller ikke bør gøre det? Ikke nødvendigvis. Måske vil vi have maskiner til at handle anderledes end os selv. Man skåner ikke den store mands liv fordi det er mere værd end andres, men fordi vi mister noget af vores menneskelighed, hvis vi ofrer hinanden, når det er fordelagtigt.

Der er forskel på menneskers og maskiners rolle i sporvognsproblemet. Mennesker træffer vidt forskellige beslutninger, afhængigt af hvilken version der er tale om. Mennesker bliver traumatiserede, hvis vi slår nogle ihjel, selv hvis det sker for at redde andre. Det gør sig ikke gældende for maskiner, og derfor skal de ikke nødvendigvis programmeres til at handle på samme måde som os.

Jeg synes det er vigtigt at vi diskuterer sporvognsproblemets implikationer, og skaber fælles regler for alle selvkørende biler. Hvad mener du?

Vil du modtage det bedste fra bloggen?

Vil du modtage det bedste materiale fra bloggen, samt anbefalinger på andre spændende ting? Du kan tilmelde dig mit nyhedsbrev her. Jeg sender det ud 4-6 gange om året, og det er gratis!

Kilder og videre læsning om etiske dilemmaer

OPDATERING D. 26 MARTS, 2020: Jeg er netop faldet over bogen, Moral Tribes af Joshua Greene, som er en af forskerne bag nogle af ovenstående eksperimenter. Hvis du vil i dybden med problemstillingerne i indlægget her, kan jeg ikke forestille mig en bedre bog at anbefale!

Jeg har ikke opdigtet nogle af tankeeksperimenterne i denne artikel. De er alle klassikere inden for filosofi. Hvis du vil i dybden med de forskellige versioner af Trolley-problemer, vil jeg anbefale denne artikel, hvor flere af versionerne blev introduceret for første gang.

FMRI-skanninger: Greene, J. D., Sommerville, R. B., Nystrom, L. E., Darley, J. M., & Cohen, J. D. (2001). An fMRI investigation of emotional engagement in moral judgment. Science, 293(5537), 2105-2108.

Nogle forskere mener, at sporvognsproblemet repræsenterer virkeligheden på en dårlig måde. Det er udenfor min artikels omgang at gå i dybden med dette, men hvis du er interesseret vil jeg foreslå denne artikel:  http://www.theatlantic.com/health/archive/2014/07/what-if-one-of-the-most-popular-experiments-in-psychology-is-worthless/374931/

Undersøgelsen fra Harvard University i 2003. Taget fra bogen “The Trolley Problem, or Would You Throw the Fat Guy Off the Bridge?: A Philosophical Conundrum” af Thomas Cathcart (side 29 og 30).

Kort video, der opsummerer sporgvognsproblemet (engelsk): https://www.youtube.com/watch?v=bOpf6KcWYyw

Undersøgelse fra Oxford Universitet: Everett, J. A., Pizarro, D. A., & Crockett, M. J. (2016). Inference of trustworthiness from intuitive moral judgments. Journal of Experimental Psychology: General, 145(6), 772.

Du kan høre forfatteren Sam Harris fortælle om Trolley-problemet ved at følge dette link.